Support: 56 657 71 78

Chmura obliczeniowa: który rodzaj wybrać?

Poradniki
chmura prywatna
poradniki
chmura prywatna

Chmura obliczeniowa to określenie na każde przetwarzanie danych, odbywające się na zewnętrznych zasobach, w którym administrator danego zadania nie decyduje bezpośrednio o rodzaju zasobu użytego dla zaspokojenia jego potrzeb.

Pojęcie chmury obliczeniowej odnosi się do coraz większej ilości usług. Dostawcy określają w ten sposób wszystkie usługi od uruchomienia prostego serwera VPS, przestrzeni do przechowywania danych na dysku sieciowym, storage obiektowego, zarządzanej przez API usługi wynajmu serwerów dedykowanych, dostępu do zdalnego arkusza XLS, po nawet tak abstrakcyjne usługi jak identyfikacja danych osoby na podstawie zdjęcia lub zmianę tekstu na głos.

Ze względu na podmiot, jaki zarządza daną infrastrukturą, chmury dzielimy na:

 • Publiczne
 • Prywatne
 • Hybrydowe

Spis treści

Chmura publiczna

Chmura publiczna to usługa świadczona przez zewnętrznego, ogólnodostępnego dostawcę, w której zasoby lub moc obliczeniową może zakupić każdy.

Chmury publiczne charakteryzują się pełną standaryzacją usług, bardzo dużym, wręcz przytłaczającym katalogiem dostępnych produktów, gigantyczną skalą działania. Zasoby chmury publicznej są współdzielone pomiędzy wszystkich jej klientów, co może negatywnie wpływać na wydajność dla poszczególnych użytkowników.

W chmurze publicznej nie ma możliwości negocjacji ceny czy indywidualnego traktowania klientów, wszyscy działają na tych samych, z góry ustalonych zasadach biznesowo technicznych. Nie mamy też żadnego wpływu na nasze sąsiedztwo, czyli jacy użytkownicy będą znajdować się na tym samym serwerze co my. Chmura publiczna przeznaczona jest dla:

 • aplikacji o zasięgu globalnym, w którym może nastąpić nieprzewidziany wzrost,
 • dla aplikacji o bardzo dużej zmienności dziennej zużycia zasobów,
 • dla aplikacji sprzedawanych w modelu SaaS, oraz
 • dla sytuacji, w której ze względów licencyjnych lepsze jest wynajęcie chmury.

Zalety i wady chmury publicznej

Największą zaletą chmury publicznej jest jej elastyczność. Zasoby do naszej dyspozycji ogranicza tylko wyobraźnia i portfel. Chmura publiczna to skalowalność, łatwość i szybkość implementacji, globalna skala i bardzo duża ilość opcji.

W bardzo wielu zastosowaniach wady chmury publicznej przytłaczają jednak jej zalety. Największą jest niewątpliwie bardzo duża cena, dodatkowo wykupując usługi nie wiemy, ile faktycznie za nie zapłacimy. Może się okazać, że to, co w modelu on premise kosztowało nas 1 000$, w chmurze kosztuje nas 10 000$.

Kolejną wadą jest niesymetryczność relacji biznesowej i stopień jej skomplikowania. Po jednej stronie mamy bardzo dużą organizację z narzuconym regulaminem, cennikiem, warunkami technicznymi i mało dającym SLA, a po drugiej – klienta, który może tylko nie kupić usług.

Trzecią coraz częściej podnoszoną cechą chmur jest stopień ich skomplikowania. AWS ma aktualnie grubo ponad 500 różnych usług, i rozbudowuje się w tempie kilkudziesięciu dodatkowych produktów miesięcznie. Aktualnie nie można być nawet ekspertem od jednej chmury, można być tylko ekspertem od niektórych zawartych w niej usług…

Chmura prywatna

Chmura prywatna to infrastruktura zbudowana na potrzeby jednego klienta, administrowana przez jedną organizację, świadcząca z góry określone usługi. Określenie chmura prywatna wyparło w nomenklaturze określenie infrastruktura prywatna oraz środowisko prywatne. Każda instalacja informatyczna łącząca siecią komputerową przetwarzanie danych może być nazwana chmurą prywatną. Chmura prywatna jest wybierana przez organizacje które są świadome swoich potrzeb, mają stabilne infrastruktury, liczą pieniądze lub z powodów prawnych nie chcą przenosić danych do chmur zewnętrznych dostawców.

chmura prywatna

Zalety i wady chmury prywatnej

Największymi zaletami chmury prywatnej są:

 • przewidywalność kosztów,
 • bezpieczeństwo i stabilność prawna,
 • dostosowanie do potrzeb,
 • pełna wiedza o budowie i ograniczeniach środowiska.

Największą wadą jest koncentracja geograficzna, sufit wydajnościowy, ponad który nie można uzyskać więcej zasobów, oraz skokowość i długi czas rozbudowy.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa to połączenie chmury publicznej i prywatnej. W założeniu zasoby, których zużycie jest przewidywalne, otrzymywane są z chmury prywatnej, a w momencie ich braku obliczenia zostają przeniesione na chmurę publiczną.

Takie rozwiązanie jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Istotnym jego elementem jest rosnący poziom komplikacji całej infrastruktury i konieczność wcześniejszego przygotowania. O ile scenariusz, w którym dane, na które nie mamy przestrzeni storage przenosimy do chmury publicznej, jest prosty do implementacji, o tyle przeniesienie kawałka strony www do infrastruktury publicznej może okazać się niemożliwe bez wcześniejszego przygotowania.

Zalety i wady chmury hybrydowej

Największą zaletą takiego rozwiązania są jego koszty. Przewidywalne koszty optymalizujemy w ramach własnej chmury prywatnej – takie rozwiązanie będzie lepsze i tańsze od infrastruktury publicznej. Te obliczenia i zadania, które zdarzają się rzadko, są trudne do zaplanowania przed wydarzeniem, lub też wymagają skali działalności która przekracza nasze możliwości organizacyjne (np. centra danych na różnych kontynentach) przekazujemy do chmury publicznej.

Największą wadą jest stopień złożoności rozwiązania, konieczność zaplanowania i oskryptowania z góry wszystkich zależności oraz dostosowania do niego aplikacji. Dość często taniej jest utrzymywać nadmiarową moc obliczeniową, niż zestawiać połączenia z chmurą publiczną, transferować do niej dane na bieżąco, zarządzać aplikacją tak, aby mogła pracować w chmurze hybrydowej oraz na bieżąco tak zarządzać procesami technicznymi aby były gotowe na przesiadkę bez utraty danych.

Jaką chmurę wybrać?

Chmura prywatna jest dobrym rozwiązaniem, kiedy nasz biznes jest przewidywalny, ma określone cykle aktywności o nie-ekstremalnej amplitudzie. Nie jest skierowany do całego świata, ale koncentruje się na kontynencie/kraju. Chmura prywatna przez swoją naturę rozwiązuje masę problemów natury prawnej, organizacyjnej i odpowiedzialności, które w innych modelach działania są dużym wyzwaniem.

Rodzaje chmur obliczeniowych

Chmura prywatna czy publiczna?

✔ Masz stare systemy, łatwiej je utrzymać w infrastrukturze prywatnej, a Twoja instalacja jest stabilna, bez tendencji do zalewu użytkowników/obciążeń? Wybierz chmurę prywatną.
✔ Marketing ma mały wpływ na obciążenie Twojej infrastruktury IT? Wybierz chmurę prywatną.
✔ Chcesz wiedzieć, ile dokładnie zapłacisz? Również wybierz chmurę prywatną.

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze lokalizacji jest sposób pisania oprogramowania (czy uwzględnia ono działanie w chmurze publicznej) oraz posiadane kompetencje IT do działania w jednym z modeli.

Chmura publiczna czy hybrydowa?

Jeżeli infrastruktura jest w chmurze publicznej, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ze względu na koszty rozważany jest model hybrydowy. Stałe zadania są wtedy przenoszone na serwery dedykowane lub chmurę prywatną. Chmura hybrydowa jest zwykle tańsza, ale też dużo bardziej skomplikowana. Jeżeli macie kompetencje w organizacji na utrzymanie infrastruktury mieszanej, wybierzcie chmurę hybrydową. Jest to bardziej opłacalny biznesowo model.

Chmura prywatna czy hybrydowa?

Chmura prywatna jest dużo prostszą konstrukcją. Hybrydowe skomplikowane instalacje wymagają dużego nakładu pracy działu IT. To, co opłaca się w firmie zatrudniającej 10 000 osób, może być niemożliwe do wdrożenia dla organizacji 300-osobowej. Chmura prywatna jest dużo prostsza w implementacji i zarządzaniu. W wielu przypadkach jest to wybór, czy wolimy więcej płacić za kompetencje IT, czy za infrastrukturę. Chmura hybrydowa to rozwiązanie zapewniające najbardziej optymalne ułożenie kosztów całej infrastruktury IT, ale może się okazać, że całe zyski zostaną zjedzone przez koszty działu IT

Podsumowanie

Przy wyborze chmury należy zwracać szczególną uwagę na:

 • Poziom kompetencji IT, jakich wymaga dane rozwiązanie,
 • Koszty wprowadzenia zmian oraz koszty miesięczne z tym związane,
 • Dostosowanie obecnych systemów do nowego rozwiązania,
 • Stopień skomplikowania nowego środowiska,
 • Sytuację prawną i ryzyka, jakie pojawią się przy przejściu na chmurę publiczną.

Jako Data Space pomagamy klientom budować chmury prywatne oraz rozwiązania hybrydowe. Dla większości klientów prosta infrastruktura chmury prywatnej jest najlepszym rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia biznesowego jak i technicznego. O ile chmury publiczne mają swoje miejsce w obecnym świecie i przy wielu zastosowaniach są podstawowym wyborem dla większości firm w Polsce, to korzyści z ich zastosowania są niewspółmierne do kosztów, jakie niesie ze sobą ich wdrożenie.

Marcin Kowalski marcin.kowalski@dataspace.pl Od ponad 10 lat pomagam administratorom i klientom. Serwery, urządzenia sieciowe, kolokacja, rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych produktów.
Newsy
Jak nastolatkowie oszukują Vozillę
Newsy
Nowy serwer dedykowany w ofercie - sprawdź serwer Agile!