Support: 56 657 71 78

 

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Spółki Data Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest świadczenie usług spełniających oczekiwania Klienta.
Dla skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznacza się następujące cele strategiczne:

  • świadczenie usług w sposób zapewniający zadowolenie Klientów Spółki,
  • budowanie i umacnianie wizerunku Spółki przyjaznego Klientom,
  • rozszerzanie zakresu świadczonych usług.

Na kolejne lata Spółka zaplanowała osiągnięcie następujących celów odnoszących się do jakości:

  • utrzymanie zgodności przyjętego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015 poprzez utrzymywanie certyfikatu akredytowanej jednostki certyfikującej,
  • zwiększenie ilości Klientów korzystających z usług Spółki.

Zarząd Spółki Data Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w procesie ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Polityka jakości – wersja do pobrania