Support: 56 657 71 78

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

Celem strategicznym DATA SPACE Sp. z o. o. jest świadczenie usług w zakresie: sprzedaży i świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usługi kolokacji, hostingu, dzierżawa serwerów dedykowanych, chmury publiczne i prywatne, usługi ochrony AntyDDoS i WAF, administracji oraz doradcze w zakresie świadczonych usług według najlepszych standardów z uwzględnieniem wszystkich wymagań stawianych przez Klientów Spółki.

Realizacja powyższej strategii wymaga odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji które przetwarzamy, a także skutecznego nadzoru nad pozostałymi aktywami Spółki. W tym celu DATA SPACE Sp. z o.o. ustanowiła, wdrożyła i deklaruje ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2022. Polityka Bezpieczeństwa Informacji tworzy ramy dla ustalenia celów bezpieczeństwa informacji.

Zdajemy sobie sprawę z ciążących na nas obowiązkach prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym Ochrony Danych Osobowych – deklarujemy spełnienie wszystkich mających zastosowanie w naszej Spółce wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

Powyższe zobowiązania będziemy realizować nieustannie się doskonaląc poprzez definiowanie i wdrażanie celów bezpieczeństwa informacji:

  • podnoszenie kompetencji Pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • tworzenie rozwiązań organizacyjnych wspierających oddolne inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • inwestowanie w nowoczesne środki przetwarzania informacji, w tym sprzęt oraz oprogramowanie,
  • rozwój narzędzi transmisji danych i informacji poprzez bezpieczne łącza internetowe,
  • budowanie odpowiedniej świadomości na temat bezpieczeństwa informacji stron zainteresowanych, zwłaszcza Firm świadczących usługi dla DATA SPACE Sp. z o.o.

Zobowiązujemy wszystkich Pracowników DATA SPACE Sp. z o.o. do przestrzegania niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i deklarujemy spełnianie zidentyfikowanych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Polityka bezpieczeństwa informacji – wersja do pobrania