Support: 56 657 71 78

Czym Centrum Danych różni się od innych dostawców outsourcingu IT

Outsourcing IT
Data Center
outcourcing informatyczny

Usługi outsourcingu IT zdobywają coraz większe grono zwolenników. Ma to miejsce szczególnie wśród firm, których działalność biznesowa nie jest bezpośrednio związana z internetem czy zaawansowanymi technologiami informatycznymi. W przypadku takich przedsiębiorstw utrzymywanie dedykowanego działu zajmującego się informatyką często nie do końca ma swoje uzasadnienie. Zwłaszcza w zakresie ekonomicznym.

Dzieje się tak z różnych przyczyn. Rozwój współczesnej informatyki doprowadził do coraz większej specjalizacji. Już nie wystarczy wszechstronny informatyk, który wie, jak poskładać komputer, podłączyć drukarkę czy naprawić firmową sieć komputerową. Obecnie każda z dziedzin informatyki wymaga dogłębnej znajomości tematu i problematyki z nim związanej. Skończyły się czasy, gdy jedna osoba była w stanie nadążać za wszystkimi zmianami i monitorować postępy w każdej z dziedzin IT.

Dodatkowo, geometrycznie narasta problem bezpieczeństwa informatycznego. O ile jeszcze parę lat temu głównym problemem były wirusy komputerowe, które dezorganizowały pracę pojedynczych komputerów, o tyle współcześni hakerzy to zorganizowane grupy przestępcze, które bezwzględnie wykorzystują każdą słabość informatyczną przedsiębiorstw, aby je okraść lub wymusić zapłacenie cyfrowego haraczu. Do tego dochodzi masowe wykorzystywanie zasobów IT przedsiębiorstw do ukierunkowanych ataków hakerskich. A wszystko oczywiście bez wiedzy, a tym bardziej zgody zarządu przedsiębiorstwa. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing usług IT świadczonych przez wyspecjalizowane firmy lub Centra Danych.

Spis treści

Co jest istotą outsourcingu IT?


Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest jedno określenie: współdzielenie zasobów. Firma świadcząca usługi outsourcingu IT zatrudnia szereg specjalistów z różnych dziedzin IT, a ich umiejętności wykorzystuje do obsługi swoich klientów. Ta metoda podziału obowiązków przynosi korzyści dla obu stron. Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu IT mają dostęp do wysokiej klasy specjalistów IT, nie musząc ponosić wysokiego, stałego kosztu ich zatrudnienia.

Dzięki stałej współpracy w ramach outsourcingu IT, firma świadcząca tę usługę może też bardzo dobrze poznać mocne i słabe strony IT przedsiębiorstwa. To pozwala bardzo szybko reagować lub proponować sposób postępowania w przypadku awarii czy incydentów hakerskich.

Pracownicy firm świadczących outsourcing praktycznie codziennie rozwiązują problemy z zakresu swoich specjalizacji, mając kontakt z różnymi branżami oraz różnymi zdarzeniami. W efekcie doświadczenie i umiejętności takich specjalistów bardzo szybko rosną, przynosząc korzyści obu stronom.

Czym dostawcy outsourcingu IT różnią się od siebie?


W zakresie różnicy usług outsourcingu IT istnieje wiele płaszczyzn porównawczych. Omówmy kilka z nich.

Zasięg geograficzny usługi

Część firm nastawiona jest na działalność lokalną, wyłącznie w wybranym mieście lub miastach, ale istnieją też firmy o zasięgu globalnym, które świadczą usługi wsparcia swoich klientów na całym świecie.

Specjalizacja firmy wykonującej outsourcing IT

Wiele firm obsługuje wyłącznie wybrane systemy informatyczne, specjalizuje się w wybranych urządzeniach informatycznych, do których przeszkoliła pracowników i zbudowała całe gamy procedur i procesów do szybkiego reagowania na zdarzenia czy potrzeby klientów. Takie firmy często posiadają podpisane stałe umowy z producentami systemów IT, aby nieprzerwanie aktualizować swoją wiedzę oraz posiadać dostęp do linii wsparcia samego producenta.

Sposób rozliczania usług

Większość firm rozlicza się za swoje usługi w modelu stałego abonamentu, choć istnieją na rynku firmy, które rozliczają się za każde zdarzenie lub zlecone im w danej chwili prace.

Czym różni się Centrum Danych od innych dostawców rozwiązań outsourcingu IT?


Centra Przetwarzania Danych mają kilka zalet, których nie posiadają zwykli dostawcy rozwiązań outsourcingu IT.

1. Własna infrastruktura IT

Pierwszym atutem jest posiadanie własnej, rozległej infrastruktury IT. W praktyce oznacza to posiadanie w Centrum Danych setek serwerów, na których posadowione są różnorodne środowiska informatyczne. Do utrzymania i poprawnej pracy potrzebne jest posiadanie wielu specjalistów zajmujących się wyspecjalizowaną dziedziną IT. Dodatkowy atut wynika z faktu, iż Centra Danych muszą z natury swojego przeznaczenia posiadać wysokie kompetencje w zakresie usług dostępu do internetu, rozpływu ruchu IP i bezpieczeństwa.

2. Obsługa 24h

Inną korzyścią jest całodobowa obsługa. W przypadku Centrów Danych niezbędne jest utrzymywanie w gotowości administratorów w trybie 3-zmianowym, czyli przez 24h na dobę. Tylko takie utrzymanie w gotowości zasobów ludzkich gwarantuje maksymalnie krótki czas reakcji na awarię czy incydenty bezpieczeństwa. Jeżeli dodatkowo wdrożone są procedury postępowania na wypadek awarii, taki administrator na dyżurze może natychmiast podjąć działania mające na celu przełączenie niedziałających zasobów na zasoby rezerwowe. To w efekcie sprawia, że usługi IT w Centrach Danych są świadczone na najwyższym technicznie możliwym poziomie.

3. Niższe koszty

Centra Danych mają jeszcze jedną przewagę. W komplecie mogą świadczyć usługi oferowane przez firmy outsourcingowe IT w zdecydowanie korzystniejszych cenach, ponieważ usługi te powstają bezpośrednio w tymże Data Center. Tym samym nie ma żadnych pośredników na etapie wyceny czy późniejszej realizacji usług outsourcingu IT.

4. Porządek, dobre praktyki i procedury

Posiadanie rozległych zasobów IT w Centrach Danych narzuca także wiele zachowań i praktyk. Po pierwsze, wszystkie procesy obsługi incydentów wymagają zdefiniowania sposobu postępowania. Ponadto każdy z incydentów wymaga odpowiedniej ewidencji i monitorowania jego obsługi. Tego typu praktyki idealnie raportują – klientom korzystającym z usług outsourcingu IT – np. co dzieje się z ich zgłoszeniami i jaki jest czas ich obsługi. Nie bez znaczenia jest także posiadanie pełnego wglądu w historię incydentów, na podstawie której menedżerowie firmy mogą podejmować decyzje w zakresie kolejnych działań mających usprawnić zasoby IT w ich przedsiębiorstwie. Na bazie takiej historii łatwiej postawić diagnozę problemu i zdefiniować możliwe ścieżki postępowania (zakupu nowego sprzętu lub usługi, naprawy czy wymiany jakiegoś komponentu lub potrzeby wykonania upgrade’u).

5. Infrastruktura „na żądanie”

Centra Danych są też zdecydowanie bardziej elastyczne w zakresie podstawiania infrastruktury „na żądanie”. Często bywają sytuacje, gdzie wymagane jest zapewnienie jakiejś infrastruktury informatycznej dla realizacji projektu lub biznesowego zadania. W standardowej organizacji wymaga to często zakupu sprzętu IT wraz z niezbędnym wsparciem. W przypadku Centrów Danych praktycznie zawsze istnieją zasoby, które mogą zostać udostępnione na określony czas. Po tym okresie zasoby mogą być zwolnione i przekazane do innych celów. Klient nie musi dokonywać zakupu sprzętu, z którym potem nie będzie wiedział, co zrobić. Wystarczy, ze określi swoje potrzeby i czas, na jaki musi mieć te potrzeby zapewnione. Wtedy ponosi jedynie koszty udostępnienia zasobów, które przestaną obowiązywać po upływie określonego terminu.

Podsumowanie


Powyżej wymieniliśmy zaledwie podstawowe różnice pomiędzy usługą outsourcingu IT świadczoną przez Centrum Danych, a zwykłą firmą zajmującą się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT swoich klientów. Różnic może być zdecydowanie więcej, choć w praktyce wszystko sprowadza się do warsztatu i umiejętności pracowników, jak też procedur wdrożonych w firmie świadczącej usługi outsourcingu IT lub w Centrum Danych.

Data Space kontakt@dataspace.pl Naszą misją jest być najlepszym wyborem dla firm, które muszą być online bez względu na wszystko, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dostarczamy im platformę składającą się z najbardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT.
Poradniki
Licencje Microsoft: Kiedy są legalne? Pułapki kosztowe w licencjonowaniu
Newsy
Czy ktokolwiek jest w 100% przygotowany do RODO?