Support: 56 657 71 78

Administracja systemami

Sprawdź naszą ofertę usług i technologii administracji systemami.

1. Administracja Linux:

 1. Systemy Linux
  – Zarządzanie
  – Utrzymanie
 2. Firewall
  – IPtables
  – CSF
  – ferm
 3. Konfiguracja podstawowych usług
  – WWW
  – DNS
  – SSH
  – Poczta
  – Instalacja i konfiguracja bind, apache, isc-dhcp-serwer, openssh-server, exim

2. Administracja Windows

 1. Administracja
  – Instalacja
  – Update
  – Windows Server Update Services
 2. Administracja Active Directory
 3. DNS
 4. DHCP – uruchamianie i konfiguracja podstawowych usług

3. Wirtualizacja Proxmox

 1. Konfiguracja – instalacja z czystego OS lub ISO Proxmox
 2. Klastrowanie – do pracy w grupie
 3. Konfiguracja CEPH – uruchamianie klastra CEPH w oparciu o BlueStore

4. Produkty VMware

 1. HA (wysoka dostępność) w oparciu o VMware
 2. DRC (Disaster Recovery Center)
 3. DRS (Distributed Resource Scheduler)
 4. vSphere DS
 5. vMotion
 6. vCenter
 7. Management
 8. Replikacja
 9. Migracja
 10. Snapshot

5. Wirtualizacja XEN

 1. Wirtualizacja w oparciu o XEN lub produkty Citrixa
 2. Klastrowanie środowisk – XEN

6. Administracja produktami odpowiedzialnymi za serwowanie stron WWW

 1. Konfiguracja i tuning Apache, Nginx itp. – Instalacja serwerów WWW
 2. Konfiguracja i tuning load balancing (haproxy) – Load Balancing na 2+3 warstwie
 3. Konfiguracja i tuning MySQL, MariaDB, PerconaDB – Popularne bazy danych klastrowanie w opcji
 4. Konfiguracja i tuning PostgreSQL – Znajomość postgresql
 5. Konfiguracja FTP, NFS, CIFS, GlusterFS – Usługi dyskowe

7. Zarządzanie i administracja usługami sterowania hostingiem

 1. Panel DirectAdmin – instalacja, konfiguracja, maintenance, dodawanie nowych funkcji (z custombuild)
 2. Panel Plesk
  – Instalacja
  – Konfiguracja usług
  – Migracje pomiędzy hostami
  – Maintenance
  – Migracje do Pleska
 3. Panel cPanel
  – Instalacja
  – Konfiguracja usług
  – Migracje pomiędzy hostami
  – Maintenance
  – Migracje do cPanelu
  – Troubleshooting

8. Systemy do monitoringu i logów

 1. Monitoring Zabbix, Cacti, Netdata, LibreNMS
 2. Wizualizacja Grafana lub inny
 3. Gromadzenie logów – Logstash, Logrotate, Graylog, Elasticsearch

9. Konteneryzacja usług

 1. Konteneryzacja Docker, lxc
  – Uruchamianie kontenerów
  – Zarządzanie kontenerami
  – Tworzenie sieci
  – Montowanie zasobów
  – Klastrowanie (Docker Swarm)
  – Orkiestracja w środowisku Docker (Portainer)
 2. Systemy automatyzacji działań administratorskich – automatyzacja deployu lub konfiguracji
  – Ansible
  – Puppet
  – Chief
  – Salt
  – Kubernetes

10. Backup

 1. vzdump
 2. Veeam
 3. NAKIVO

11. Replikacja środowisk

 1. Replikacja między klastrami/serwerami (ZFS snap z Proxmoxa)
 2. Replikacja blokowa pomiędzy różnymi środowiskami

12. Sieci SAN

 1. Tworzenie i utrzymanie
 2. Zoning
 3. Budowa i zarządzanie sieciami iSCSI
 4. Budowa i zarządzanie sieciami FC

Sprawdź inne usługi administracji IT:

  Jesteś zainteresowany usługą?

  Napisz do nas. Odpowiadamy w ciągu 2 godzin.