Support: 56 657 71 78

Administracja IT - backoffice

Sprawdź zakres oustourcingu i wsparcia Twojego działu IT.

1. Azure

 1. Tworzenie środowisk Hyper-V
 2. PowerShell w stopniu umożliwiającym komunikację z Azure AD, Exchange O365, podstawowe czynności związane z Hyper-V
 3. Łączenie i synchronizacja z Azure AD z On-premise AD

2. Office365

 1. Obsługa panelu/pakietu Office 365 
  • Zarządzanie kontami
  • Obsługą zgłoszeń dot. poczty
 2. Zarządzanie środowiskiem organizacji w O365:
  • Archiwizacja danych poczty
  • OneDrive
  • Resetowanie haseł
  • Password Policy
  • Przydzielanie licencji
  • Tworzenie grup dystrybucyjnych i skrzynek udostępnionych
  • Poczta e-mail
  • Teams
  • Sharepoint
  • Kalendarz
  • Pakiet Office

3. Active Directory

 1. Tworzenie środowisk Active Directory
 2. Zarządzanie środowiskiem Active Directory
 3. Tworzenie drzewa organizacji
 4. Tworzenie Group Policy Object
 5. Zarządzanie użytkownikami
 6. Dodawanie/usuwanie użytkowników, grup i uprawnień
 7. Reset haseł 
 8. Przydzielanie dostępu do zasobów
 9. Tworzenie Grup bezpieczeństwa (security groups)
 10. Masowe wdrażanie aplikacji z podstawową konfiguracją (na podstawie GPO)
 11. Password policy
 12. Posługiwanie się PowerShell, komunikacja z Azure AD, Exchange O365, podstawowe czynności związane z Hyper-V
 13. Posługiwanie się usługami Active Directory: NPS, DHCP, DNS, File Storage
 14. Audyt czynny z użyciem narzędzia do audytowania wbudowanym w Windows Server
 15. Rozumienie GPO i polityk/polis

3. Helpdesk

 1. Tworzenie środowisk Hyper-V
 2. Dopinanie storage do Hyper-V po iSCSI oraz FC
 3. Backup środowisk Hyper-V w oparciu o produkt Veeam
 4. Replikacja środowisk/maszyn wirtualnych w oparciu o Veeam
 5. Tworzenie maszyn wirtualnych i ich zarządzanie
 6. Posługiwanie się PowerShell w stopniu umożliwiającym komunikację z Azure AD, Exchange O365, podstawowe czynności zw. z Hyper-V
 7. Klastrowy system plików CSV (praca w klastrze, tuning do pracy z SQL)
 8. MS SQL – Instalacja, konfiguracja, zarządzanie bazami danych
 9. Znajomość łączenia Azure AD z on-premise AD

Sprawdź inne usługi administracji IT:

  Jesteś zainteresowany usługą?

  Napisz do nas. Odpowiadamy w ciągu 2 godzin.